Java là gì? Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

Java là gì? Java (phiên âm Tiếng Việt: “Gia-va”) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (tiếng Anh: Object-oriented programming, viết tắt: OOP) được khởi đầu bởi James Gosling và bạn đồng nghiệp ở Sun Microsystems năm 1991.

Trong số rất nhiều ngôn ngữ lập trình hiện tại thì Java và C vẫn luôn chiếm giữ hai vị trí đầu tiên trong bảng các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong 20 năm qua.

Java là gì? Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

1. Java là gì?

Ban đầu ngôn ngữ này được gọi là Oak (có nghĩa là cây sồi; do bên ngoài cơ quan của ông Gosling có trồng nhiều loại cây này), họ dự định ngôn ngữ đó thay cho C++, nhưng các tính năng giống Objective C.

Java được tạo ra với tiêu chí “Viết một lần, thực thi khắp nơi” (“Write Once, Run Anywhere”).

Java là gì? Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

Không nên lẫn lộn giữa Java với JavaScript, hai ngôn ngữ đó chỉ giống tên và loại cú pháp như C.

Chương trình phần mềm viết bằng Java có thể chạy trên mọi nền tảng (platform) khác nhau thông qua một môi trường thực thi với điều kiện có môi trường thực thi thích hợp hỗ trợ nền tảng đó. Môi trường thực thi của Sun Microsystems hiện hỗ trợ Sun Solaris, Linux, Mac OS, FreeBSD & Windows. Ngoài ra, một số công ty, tổ chức cũng như cá nhân khác cũng phát triển môi trường thực thi Java cho những hệ điều hành khác như BEA, IBM, HP…. Trong đó đáng nói đến nhất là IBM Java Platform hỗ trợ Windows, Linux, AIX & z/OS.

2. Những đặc trưng ngôn ngữ lập trình Java

Nói về sự phổ biến của nó, hãy cùng tìm hiểu những gì làm cho nó có giá trị. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ thảo luận về một danh sách các Tính năng mạnh mẽ của Java:

H

s

Java là gì? Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

á

d

3. Nên hojc ngôn ngữ lập trình Java hay khoong?

ád

á

d

Lời kết: Như vậy thông qua nội dung bài viết chúng ta vừa tìm hiểu khái niệm Java là gì và những đặc trưng ngôn ngữ lập trình Java. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm các phần hướng dẫn khác trong chuyên mục lập trình Java để hiểu.

Trương Dương

Bình luận