Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên Docker

Hướng dẫn này nhằm mục đích thiết lập và chạy một nền tảng đầy đủ chức năng với PostgreSQL trên Docker. Sau đây là phần hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên Docker.

PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ miễn phí và nguồn mở (RDBMS) tập trung vào khả năng mở rộng và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Docker là một nền tảng phần mềm được thiết kế để giúp tạo, triển khai và chạy các ứng dụng dễ dàng hơn.

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên Docker

Tài liệu tham khảo:

1. Khởi tạo Docker Network

Đầu tiên cúng ta sẽ tạo một Docker Network với tên sql nhằm mục đích khởi chạy Docker Container trong network này.

2. Khởi tạo PostgreSQL

Thực hiện lần lượt các lệnh sau đây sẽ khởi tạo PostgreSQL Container trên Docker. Trước tiên, hãy tạo một thư mục dùng để lưu dữ liệu rồi sau đó chạy lệnh khởi tạo PostgreSQL Container:

Trong đó:

 • –name mysql: tên của container
 • –network sql: đặt container này trong network tên sql
 • -e POSTGRES_USER: thiết lập tên đăng nhập cho tài khoản
 • -e POSTGRES_PASSWORD: thiết lập mật khẩu cho tài khoản
 • -v /opt/postgre:/var/lib/postgresql/data: chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống tập tin máy chủ và container
 • -p 5432:5432: kết nối cổng container với cổng host

Sau khi khởi tạo PostgreSQL Container trên Docker, chạy lệnh sau đây kiểm tra xem đã khởi tạo thành công chưa:

3. Phiên bản PostgreSQL hỗ trợ

 • 13-beta3, 13
 • 13-beta3-alpine, 13-alpine
 • 12.4, 12, latest
 • 12.4-alpine, 12-alpine, alpine
 • 11.9, 11
 • 11.9-alpine, 11-alpine
 • 10.14, 10
 • 10.14-alpine, 10-alpine
 • 9.6.19, 9.6, 9
 • 9.6.19-alpine, 9.6-alpine, 9-alpine
 • 9.5.23, 9.5
 • 9.5.23-alpine, 9.5-alpine

Lời kết: Như vậy nội dung bài viết này mình đã hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên Docker. Ngoải ra, các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác trong chuyên mục PostgreSQL hoặc Docker.

Tác giả: Truong Duong

One Response

 1. Avatar erotik film izle December 9, 2020 Reply

Bình luận