Hướng dẫn cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Docker

Hướng dẫn này nhằm mục đích thiết lập và chạy một nền tảng đầy đủ chức năng với MySQL Community Edition và phpMyAdmin hoạt động trên Docker. Sau đây là phần hướng dẫn cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Docker.

MySQL Community Edition là phiên bản có thể tải xuống miễn phí của cơ sở dữ liệu nguồn mở phổ biến nhất thế giới. Dựa theo giấy phép GPL và được hỗ trợ bởi một cộng đồng các nhà phát triển mã nguồn mở.

PhpMyAdmin là một công cụ phần mềm miễn phí viết bằng ngôn ngữ PHP nhằm cung cấp một giao diện để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MariaDB.

Docker là một nền tảng phần mềm được thiết kế để giúp tạo, triển khai và chạy các ứng dụng dễ dàng hơn.

Hướng dẫn cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Docker

Tài liệu tham khảo:

1. Khởi tạo Docker Network

Đầu tiên cúng ta sẽ tạo một Docker Network với tên sql nhằm mục đích khởi chạy Docker Container MySQL và phpMyAdmin trong network này.

Tiếp sau chúng ta sẽ bắt đầu khởi tạo MySQL Container và phpMyAdmin Container.

2. Khởi tạo MySQL Container

Thực hiện lần lượt các lệnh sau đây sẽ khởi tạo MySQL Container trên Docker. Trước tiên, hãy tạo một thư mục dùng để lưu dữ liệu rồi sau đó chạy lệnh khởi tạo MySQL Container:

Trong đó:

  • –name mysql: tên của container
  • –network sql: đặt container này trong network tên sql
  • -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123: thiết lập mật khẩu cho tài khoản root
  • -v /opt/mysql:/var/lib/mysql : chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống tập tin máy chủ và container
  • -p 3306:3306: kết nối cổng container với cổng host

Sau khi khởi tạo MySQL Container trên Docker, chạy lệnh sau đây kiểm tra xem đã khởi tạo thành công chưa:

3. Khởi tạo phpMyAdmin Container

Thực hiện lần lượt các lệnh sau đây sẽ khởi tạo phpMyAdmin Container trên Docker. Để phpMyAdmin  có thể hoạt động chúng ta cần phải liên kết đến vùng chứa MySQL để phpMyAdmin có thể kết nối và truy cập cơ sở dữ liệu.

Trong đó:

  • –name phpmyadmin: tên của container
  • –network sql: đặt container này trong network tên sql
  • -e PMA_HOST=sql: thiết lập địa chỉ IP hoặc network của MySQL
  • -p 8080:80: kết nối cổng container với cổng host

Sau khi khởi tạo phpMyAdmin Container trên Docker, chạy lệnh sau đây kiểm tra xem đã khởi tạo thành công chưa:

Sau khi hoàn thành cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Docker, chúng ta truy cập địa chỉ dạng http://my-ip:8080/ như sau:

Hướng dẫn cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Docker

Bạn đăng nhập với thông tin tài khoản mặc định là root và mật khẩu như đã tạo ở trên.

Hướng dẫn cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Docker

Lời kết: Như vậy nội dung bài viết này mình đã hướng dẫn cài đặt MySQL và phpMyAdmin trên Docker. Ngoải ra, các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác trong chuyên mục MySQL hoặc Docker.

Tác giả: Truong Duong

Bình luận