Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu

Docker là một nền tảng để cung cấp cách để building, deploying và running ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các containers. Hướng dẫn này nhằm mục đích thiết lập và cài đặt Docker trên Ubuntu.

Ubuntu (phát âm IPA uːˈbuːntuː) là một hệ điều hành máy tính dựa trên Debian GNU/Linux, một bản phân phối Linux thông dụng. Ubuntu là phần mềm mã nguồn mở  có nghĩa là người dùng được tự do chạy, sao chép, phân phối, nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm theo điều khoản của giấy phép GNU GPL.

Docker là một nền tảng phần mềm được thiết kế để giúp tạo, triển khai và chạy các ứng dụng dễ dàng hơn.

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu

Tài liệu tham khảo:

1. Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu

Đầu tiên tiến hành cập nhật hệ thống

Tiếp theo cài đặt một vài gói cho phép apt sử dụng các gói qua HTTPS

Thêm khóa GPG cho kho lưu trữ Docker chính thức vào hệ thống

Thêm kho lưu trữ Docker vào các nguồn APT

Sau khi thêm kho lưu trữ Docker thì bạn tiến hành cài đặt Docker trên Ubuntu

Đảm bảo rằng bạn cài đặt từ kho Docker thay vì kho mặc định của Ubuntu

Cuối cùng là thực hiện cài đặt Docker

Khi quá trình cài đặt Docker trên Ubuntu hoàn tất thì dịch vụ Docker sẽ tự khởi động. Chúng ta sẽ kiểm tra việc cài đặt đã thành công hay chưa, số phiên bản cho Docker có thể khác nhau.

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu

2. Thiết lập thực thi lệnh Docker mà không sử dụng SUDO

Nếu bạn muốn tránh nhập sudo khi chạy lệnh docker, hãy thêm tên người dùng của bạn vào nhóm docker

Để áp dụng tư cách thành viên nhóm mới, hãy đăng xuất khỏi máy chủ và đăng nhập lại hoặc nhập như sau

Nếu bạn cần thêm người dùng vào nhóm docker mà bạn chưa đăng nhập, hãy khai báo tên người dùng đó một cách rõ ràng bằng cách sử dụng

Hãy thay <username> bằng USER của bạn muốn sử dụng.

3. Sử dụng lệnh Docker

Cú pháp lệnh Docker có dạng như sau

Danh sách đầy đủ các lệnh Docker bao gồm

Ví dụ sau đây sẽ khởi chạy Docker

Kết quả sau khi chạy lệnh trên

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu

Docker ban đầu không thể tìm thấy hình ảnh hello-world cục bộ vậy nên sẽ tải hình ảnh xuống từ Docker Hub.

Lời kết: Như vậy nội dung bài viết này mình đã hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu với các phiên bản như Ubuntu 18 hay Ubuntu 20. Ngoải ra, các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác trong chuyên mục Docker.

Tác giả: Truong Duong

Bình luận